Kerala SSLC Sample Papers 2021

Kerala Board SSLC Model Paper 2021

Kerala SSLC Malayalam Medium Model Paper 2021

Kerala SSLC Question Pool 2021

 1. Malayalam Reader
 2. English
 3. Hindi
 4. Arabic (General)
 5. Arabic (Oriental)
 6. Urdu
 7. Sanskrit (General)
 8. Sanskrit (Oriental)
 9. Physics
 10. Chemistry
 11. Biology
 12. Social Science
 13. Mathematics

Kerala SSLC Question Pool 2021 English Medium

Kerala SSLC Question Pool 2021 Kannada Medium

 1. Kerala Reader (Kannada I & II)
 2. Biology
 3. Chemistry
 4. Physics
 5. Social Science
 6. Mathematics

Kerala Question Pool 2021 Tamil Medium

 1. Tamil AT & BT
 2. Biology
 3. Chemistry
 4. Physics
 5. Social Science
 6. Mathematics

Kerala SSLC Question Pool 2021 Special School (HI)

 1. Malayalam
 2. English
 3. Biology
 4. Physics
 5. Chemistry
 6. Social Science

Kerala THSLC English Medium Model Paper 2021

 1. Biology
 2. Chemistry
 3. English
 4. Physics
 5. Mathematics
 6. Social Studies
 7. IT
 8. Malayalam 1
 9. Malayalam 2
 10. Hindi
 11. Arabic

Kerala SSLC Malayalam Medium Model paper 2021

 1. Biology
 2. Chemistry
 3. English
 4. Physics
 5. Mathematics
 6. Social Studies
 7. IT
 8. Malayalam 1
 9. Malayalam 2
 10. Hindi
 11. Sanskrit

SCERT Kerala Orukkam SSLC Model Paper 2021

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit

Kerala Orukkam (Onam) SSLC Model Paper 2021

Subject    Malayalam Medium  English Medium
Arabic   Biology Biology
English Chemistry Chemistry
Hindi   Mathematics Mathematics
Malayalam Physics Physics
Sankrit Social Science Social Science
Urdu   

Leave a Comment