Kerala SSLC Sample Papers 2022

Kerala Board SSLC Model Paper 2022

Kerala SSLC Malayalam Medium Model Paper 2022

Kerala SSLC Question Pool 2022

 1. Malayalam Reader
 2. English
 3. Hindi
 4. Arabic (General)
 5. Arabic (Oriental)
 6. Urdu
 7. Sanskrit (General)
 8. Sanskrit (Oriental)
 9. Physics
 10. Chemistry
 11. Biology
 12. Social Science
 13. Mathematics

Kerala SSLC Question Pool 2022 English Medium

Kerala SSLC Question Pool 2022 Kannada Medium

 1. Kerala Reader (Kannada I & II)
 2. Biology
 3. Chemistry
 4. Physics
 5. Social Science
 6. Mathematics

Kerala Question Pool 2022 Tamil Medium

 1. Tamil AT & BT
 2. Biology
 3. Chemistry
 4. Physics
 5. Social Science
 6. Mathematics

Kerala SSLC Question Pool 2022 Special School (HI)

 1. Malayalam
 2. English
 3. Biology
 4. Physics
 5. Chemistry
 6. Social Science

Kerala THSLC English Medium Model Paper 2022

 1. Biology
 2. Chemistry
 3. English
 4. Physics
 5. Mathematics
 6. Social Studies
 7. IT
 8. Malayalam 1
 9. Malayalam 2
 10. Hindi
 11. Arabic

Kerala SSLC Malayalam Medium Model paper 2022

 1. Biology
 2. Chemistry
 3. English
 4. Physics
 5. Mathematics
 6. Social Studies
 7. IT
 8. Malayalam 1
 9. Malayalam 2
 10. Hindi
 11. Sanskrit

SCERT Kerala Orukkam SSLC Model Paper 2022

 1. Malayalam
 2. Arabic
 3. Urudu
 4. English
 5. Hindi
 6. Social Science
 7. Physics
 8. Chemistry
 9. Biology
 10. Mathematics
 11. Sanskrit

Kerala Orukkam (Onam) SSLC Model Paper 2022

Subject    Malayalam Medium  English Medium
Arabic  BiologyBiology
English Chemistry Chemistry
Hindi  MathematicsMathematics
MalayalamPhysics Physics
Sankrit Social Science Social Science
Urdu     

Leave a Comment